Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Mogilnie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Staniek

Małgorzata Staniek

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 158, przynależność: KWW Wspólnota Powiatu Mogileńskiego, klub: Klub Radnych Wspólnota Samorządowa

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała II/14/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-12-15 13:11:56 Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:18:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2021. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:20:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2021–2033. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 14:45:33 Procedura uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022 - głosowanie projektu uchwały budżetowej. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 14:55:40 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 14:58:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:00:35 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:02:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:03:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:05:49 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:06:46 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:11:49 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na 2022 r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 15:13:17 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. 900- lecia, gmina Mogilno. XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:08:35 Zdjęcie z porządku obrad pkt 13 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Marcinkowo. (dz. nr 27) XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:10:07 Zdjęcie z porządku obrad pkt 14 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Marcinkowo. (dz. nr 23/7 i 23/11) XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2021-12-15 13:11:00 Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:10:57 Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:30:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:31:53 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:33:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:34:44 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:36:36 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:37:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:38:49 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinkowo. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:39:58 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinkowo. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:41:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność spółki i osób fizycznych. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 11:49:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mogilno wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - BYDGOSKI sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Mogilno przy ul. Padniewskiej. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 10:31:41 Poszerzenie porządku obrad o pkt - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mogilno wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - BYDGOSKI sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Mogilno przy ul. Padniewskiej. XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-02-16 10:35:20 Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-03 14:48:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-03 14:50:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-03 14:52:09 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:04:42 Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:16:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:18:02 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:21:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:22:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie z budżetu gminy Mogilno w roku 2022. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:24:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:26:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jana Apostoła w Mogilnie. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:44:06 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia ”Salutaris”. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:46:08 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:47:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Mogilno. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:51:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Bydgoszczy. dz. nr 60/1 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:52:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Bydgoszczy. dz. nr 73/12 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:53:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Bydgoszczy. dz. nr 275/14 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:54:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mogilno na polepszenie funkcjonowania działek przyległych. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:55:51 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2028 będących w posiadaniu Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:58:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mogilno na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 12:59:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mogilno w 2022 roku. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 13:00:39 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) rosnącego na terenie Parafii pw. Św Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie gm. Mogilno. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-03-30 13:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na 2022 r. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:33:43 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:35:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:37:36 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:39:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie z budżetu gminy Mogilno w roku 2022. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:28:15 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Mogilno w logo Stowarzyszenia zwykłego „Mogilno dla Zwierząt”. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:30:28 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:43:22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gminy Mogilno na rzecz Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:32:39 Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:32:02 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Mogilno przez Stowarzyszenia zwykłe „Mogilno dla Zwierząt”. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:42:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Mogilno przez Stowarzyszenia zwykłe „Mogilno dla Zwierząt”. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-04-20 12:40:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie. XXXV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:03:22 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:06:03 Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:15:15 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:46:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:52:29 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:53:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:55:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2022 roku. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 12:57:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-05-18 13:04:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 12:20:28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 12:23:28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2021. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 13:29:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2021. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:40:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:42:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022-2033. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:44:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2022. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:45:03 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi w Gębicach. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:51:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:47:44 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie w Przedszkole nr 5 w Mogilnie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Mogilnie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:52:32 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. (dz. nr 508/10) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:54:04 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. (dz. nr 521/21) XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 14:55:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości położnej w Mogilnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 15:02:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 12:12:58 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-06-22 12:05:04 Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-08-03 12:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-08-03 12:43:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-08-03 12:46:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-08-03 12:49:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-08-03 12:51:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-08-03 12:56:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Mogilno do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 12:14:05 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 12:46:45 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:01:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:06:18 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:06:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:23:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli w gminie Mogilno. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:26:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:27:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilno na rok szkolny 2022/2023. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:29:19 Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, wobec których Gmina Mogilno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:30:35 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mogilna. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:33:56 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:36:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki PV 220 Sp. z o.o. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:38:50 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/2, położonej w miejscowości Kwieciszewo. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:40:13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 43/3, położonej w miejscowości Kwieciszewo. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:41:32 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 43/4, położonej w miejscowości Kwieciszewo. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:42:54 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:44:01 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Józefowo, gmina Mogilno. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 14:45:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Huta Palędzka, gmina Mogilno. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 12:11:23 Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-09-28 12:13:13 Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:31:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:35:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 12:23:02 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:37:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2022. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:39:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:41:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, wobec których Gmina Mogilna nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:43:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mogilno na polepszenie funkcjonowania działki przyległej. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 12:20:25 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 12:22:29 Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-10-26 13:44:16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie. XL Sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:11:36 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:25:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:25:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 – 2033. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:37:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:42:08 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 12:48:31 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2023 r. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:27:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:30:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:32:23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:34:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:38:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym „Młyn’’ i budynkiem mieszkalnym, położonej w Mogilnie przy ulicy Benedyktyńskiej 21, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-11-23 13:39:35 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 12:28:55 Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 12:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Mogilnie. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 12:38:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 12:39:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022–2033. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 13:51:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:09:53 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2033. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:23:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:24:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2023 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:26:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:28:10 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:30:10 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:32:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:34:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mielenko, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:35:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wiecanowo, gmina Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:39:36 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Mogilnie przy ul. Padniewskiej w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:41:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:42:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Mogilno. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:43:12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:45:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:46:56 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:48:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Mogilno, a Gminą Dąbrowa. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:50:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mogilno na lata 2023 – 2024. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2022-12-21 14:51:34 Apel Rady Miejskiej w Mogilnie. XLII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-01-24 08:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno. XLIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:17:51 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:18:26 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:20:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023–2033. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:31:22 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:33:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Mogilnie oraz stawek za jeden kilometr przebiegu w razie odbywania przez radnego podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:34:35 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mogilno. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:38:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:40:04 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki, gmina Mogilno. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:41:15 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Szerzawy, gmina Mogilno. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:42:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 położonego w budynku nr 7 w miejscowości Wyrobki. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:44:06 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 127, położonej w m. Wiecanowo. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:45:24 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 158, położonej w miejscowości Wiecanowo. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:47:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego udziału w nieruchomości położonej w m. Świerkówiec. XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:09:01 Zdjęcie z porządku obrad pkt - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mogilno XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-02-22 13:10:25 Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XLIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 12:02:02 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla partnerskiej Gminy Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 12:58:46 Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie wstrzymał się
2023-03-22 13:00:48 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:08:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:10:03 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2033. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:11:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla partnerskiej Gminy Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:13:23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jana Apostoła w Mogilnie. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:14:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:15:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:17:56 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie i nadania statutu. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:19:22 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Mogilna do kategorii dróg gminnych (publicznych). XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:21:14 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/27, położonej w miejscowości Wiecanowo. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:23:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu gospodarczego oznaczonego nr 1 położonego w budynku nr 22 w miejscowości Gozdanin. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:25:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego udziału Gminy Mogilno w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dąbrówce nr 10, gmina Mogilno, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:26:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Niestronnie, gmina Mogilno, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:28:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mogilno na polepszenie funkcjonowania działki przyległej./ dz. 891/1 - ul. Ogrodowa/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:30:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mogilno na polepszenie funkcjonowania działki przyległej./ dz. 891/2 - ul. Ogrodowa/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:31:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. /ul. Jaśminowa/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:33:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. /ul. Spokojna- Kopczyn/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:35:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. / Wiecanowo/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 13:37:11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mogilno w 2023 roku. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-03-22 12:17:11 Zdjęcie z porządku obrad pkt. -podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. /Żabno/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie przeciw
2023-03-22 12:33:56 Zdjęcie z porządku obrad pkt - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieńcu w drodze przetargu ograniczonego stanowiącej własność Gminy Mogilno. XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie przeciw
2023-03-22 12:36:08 Zdjęcie z porządku obrad pkt - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. /ul. Kalinowa/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie przeciw
2023-03-22 12:39:45 Zdjęcie z porządku obrad pkt - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. /ul. Spokojna- Kopczyn/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie przeciw
2023-03-22 12:41:32 Zdjęcie z porządku obrad pkt - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. / Wiecanowo/ XLV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie przeciw
2023-04-05 12:32:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-05 12:36:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2036. XLVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-05 12:37:17 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla partnerskiej Gminy Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym. XLVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-05 12:38:31 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym. XLVI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 12:02:19 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/499/23 z dnia 22 marca 2023 r. Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie i nadania statutu. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 12:03:18 Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 12:04:08 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 12:04:33 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 12:59:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:00:50 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2036. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2023. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:03:41 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:05:45 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:17:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Mogileńskie Domy w Mogilnie. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:18:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2023-2026”. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:20:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/499/23 z dnia 22 marca 2023 r. Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie i nadania statutu. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:21:24 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:22:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Mogilno. XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-04-26 13:23:45 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. /Żabno/ XLVII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:41:05 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:44:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:45:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2036. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:47:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:48:52 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” /P.Lewandowska/ XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” /P. Kriger/ XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:50:47 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” P. Szymański XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” /Ruta/ XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:54:25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” /Sobkowiak/ XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:55:34 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” /Tarnowiecki/ XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:58:26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Mogilnie. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:01:58 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mogilnie. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:03:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mogilno. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2023 roku. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:06:28 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:07:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 położonego w budynku nr 36 w miejscowości Marcinkowo w trybie przetargu nieograniczonego. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:08:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w Mogilnie na rzecz użytkownika wieczystego. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:10:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieńcu w drodze przetargu ograniczonego stanowiącej własność Gminy Mogilno. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 12:11:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przysługującego gminie Mogilno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-05-24 11:19:29 Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie przeciw
2023-05-24 11:22:33 Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 12:23:35 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 12:25:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mogilna. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 12:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2022. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 12:43:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2022. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:02:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:03:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023-2036. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:18:48 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”. 1 XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:21:53 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:24:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:26:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:31:33 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:33:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie i nadania statutu. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:35:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej./dz. nr 44/14 - Żabno/ XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:36:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej./dz. nr 109/67 – Wiecanowo/ XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej./dz. nr 21/9 – ul. Kalinowa/ XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:39:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/29, położonej w miejscowości Wiecanowo. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:40:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:41:31 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wiecanowo i Dąbrówka, gmina Mogilno. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:42:34 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chałupska, gmina Mogilno. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:43:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Mogilno. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-14 13:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2019-2022. XLIX sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:46:39 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:48:28 Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Mogilnie L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:50:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:51:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023 – 2036. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:53:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mogilno wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – BYDGOSKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:54:58 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:56:25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mogilnie. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-06-27 09:57:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno. L sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:05:04 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Mogilnie LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:05:40 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:25:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2023-2036. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:29:25 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2023. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:32:01 Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:33:32 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:35:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Mogilnie do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Mogilno. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:50:01 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:51:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Mogilnie oraz stawek za jeden kilometr przebiegu w razie odbywania przez radnego podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:52:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:53:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mogilno, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mogilno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:55:40 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41, położonej w miejscowości Czarnotul. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:57:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr XLV/509/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mogilno w 2023 roku. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 12:07:49 Poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położnego w Mogilnie w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Mogilno. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 12:10:15 Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za
2023-09-13 13:58:47 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położnego w Mogilnie w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Mogilno. LI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie za