Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2024-05-22
2 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-22
3 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej stała 2024-05-22
4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-22
5 Komisja Społeczna stała 2024-05-22
6 Komisji Budżetu i Finansów stała 2024-05-22