Przejdź do treści

I sesja Rady Miejskiej w Mogilnie

Data posiedzenia
07-05-2024, godz. 13:00
Miejsce posiedzenia
Mogileński Dom Kultury ul. Rynek 10 88-300 Mogilno

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  • 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  • 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Mogilna.
  • 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mogilnie.
  • 5. Zamknięcie obrad sesji.